EZB – Elektronická knihovna časopisů 

EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) je souborným katalogem elektronických časopisů knihoven a vědeckých institucí provozovaný Národní lékařskou knihovnou (NLK). Obsahuje odborné elektronické časopisy ze všech oborů.
V katalogu můžete najít volně dostupné časopisy i časopisy s placeným přístupem. EZB obsahuje odkazy na více než 44.100 časopisů, z toho jich je více než 21.600 volně dostupných.


Elektronické časopisy v EZB jsou rozděleny do 4 kategorií podle dostupnosti:
 

alt volně dostupné
alt předplacené tituly dostupné v rámci Národní lékařské knihovny
alt částečně dostupné plné texty
alt pouze na úrovni abstrakta


 


 

Předplacené tituly jsou dostupné pouze pro registrované uživatele. Jako registrovaný uživatel můžete využívat vzdálený přístup, tzn. že můžete získat přístup k plným textům z jakéhokoli počítače připojeného do sítě internetu (některé zdroje jsou z licenčních důvodů přístupné pouze ze sítě NLK.)


Registrace uživatele do NLK


Vzdálený přístup k informačním zdrojům je velmi jednoduchý. Klikněte na odkaz a budete dotázáni na Vaše přihlašovací jméno a heslo. Tyto údaje jsou stejné jako při přihlašování do čtenářského konta
MEDVIK (číslo čtenářského průkazu a heslo). Při zadávání hesla dbejte na správnou velikost písmen.

Při využívání elektronických zdrojů se zavazujete, že budete respektovat podmínky použití těchto zdrojů. Jedná se zejména o následující pravidla:

  • Získaná data je povoleno využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele.
  • Není povoleno systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah elektronického zdroje nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů.
  • Získaná data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám.

 
České lékařské časopisy (průřezové):

 

Od 1862 až 2010 pomocí portálu MEDVIK alt

Od 1998 až 2009 pomocí portálu MEDVIK alt

Od 1952 až 2010 pomocí portálu MEDVIK alt

Od 1961 až 2010 pomocí portálu MEDVIK alt

Od 2000 až 2010 pomocí portálu MEDVIK alt

Od 1999 až 2010 pomocí portálu MEDVIKalt


Další významné české lékařské časopisy:

 

Zahraniční lékařské časopisy (průřezové):

 

Od 1913 až 2010 pomocí portálu MEDVIKalt
Free 1988 až 2008

Od 1869 až 2010 pomocí portálu MEDVIK alt

Od 1909 až 2010 pomocí portálu MEDVIK alt

Od 1928 až 2010 pomocí portálu MEDVIK alt


Seznam volně přístupných časopisů

SKCP - Souborný katalog ČR - seriály

(Seznam časopisů odebíraných v ČR)

Souborný katalog ČR soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR poskytují informace o odběru periodik. V elektronické podobě je souborný katalog ČR budován od r. 1995 a obsahuje cca 17 tisíc záznamů českých a zahraničních seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí…).

Z řady vyhledaných záznamů je možno propojit se přímo do lokálních katalogů knihoven (vlastníků dokumentů) a získat tak aktuální informaci o momentální dostupnosti dokumentu v konkrétní knihovně (např. zda je dokument v knihovně k dispozici nebo je právě vypůjčen). V záznamech seriálů jsou uvedeny také údaje o odebíraných ročnících a době uchování. U některých titulů seriálů je možné propojení na plný text.