VÝSELDEK VOLBY PŘEDSEDY OS PRAHA 5

 

Vážené kolegyně a kolegové,
dne 24.10.2013 úspěšně proběhlo Obvodní shromáždění našeho sdružení ČLK Praha  5.
Hlavním bodem programu byla volba předsedy  Obvodního sdružení.
V prvním kole volby  přesvědčivě zvítězil   MUDr. Pavel Kubíček, který získal  60 hlasů.
As. MUDr. Petr Laštůvka obdržel 34 hlasy a MUDr.Jiří Malec  11 hlasů.
Vůči průběhu voleb nebyly vzneseny žádné námitky.
Jménem pracovního předsednictva Obvodního shromáždění blahopřeji nově zvolenému předsedovi  OS ČLK Praha 5 a přeji mu mnoho úspěchů v jeho práci.
Velice děkuji všem, kteří věnovali svůj čas a shromáždění se zúčastnili. Oceňujeme aktivitu všech, kteří mají o dění v ČLK zájem. Že to není samozřejmost jasně prokazuje i velmi nízká účast na shromáždění. I na tak důležitou věc, jakou je volba předsedy  přišlo pouze 104 členů.
Závěrem využívám tuto příležitost, abych poděkoval všem spolupracovníkům z představenstva a komisí OS ČLK a ostatním aktivním členům za podporu faktickou i morální, kterou jsem po dobu svého pětiletého funkčního období vděčně přijímal.
Novému vedení OS ČLK přeji mnoho úspěchů v činnosti a především aktivnější členskou základnu !
S přátelským pozdravem
odstupující předseda  MUDr. Rudolf Černý CSc.